اخبار حوزه های مختلف کتابداری و دانلود کتاب و مقاله

دعوت به همکاری کتابدار در دانشگاه شاهد

نویسنده :امیر رمضانی
تاریخ:دوشنبه 28 آذر 1390-01:14 قبل از ظهر

به گزارش لیزنا، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎدر ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از یک نفر کتابدار مرد دانش آموخته مقطع لیسانس داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری کرده است.

داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ می توانند ﻣﺪارك ثبت نام شامل ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ،  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﻳﻢ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻃﺮح ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ 3× 4  ﭘﺸﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪه، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻜﺎری و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ اﻳﺜﺎرﮔﺮی را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ ﺷﻤﺎره 18155/159ﺑ ﺎ ﭘﺴﺖ ﭘﻴﺸﺘﺎز تا 29 آذر 1390 ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﻟﺬا ذﻛﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺿﺮوری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

لازم به ذکر است،  ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻬﺮان و اﻳﺜﺎرﮔﺮان از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻜﺎری در این لینک در دسترس است.

منبع: لیزنانوع مطلب : اخبار استخدامی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات