اخبار حوزه های مختلف کتابداری و دانلود کتاب و مقاله

تجربه کار در گروه، با گروه همراه و همگام شدن، برای گروه و نه خود فعالیت کردن فرد را قادر می سازد تا مهارت های بیشتری را علاوه بر درس خواندن در محیط دانشگاه و سال های دانشجویی خود کسب کند.

کتابداری حرفه ای فرهنگی و پژوهشی است که با دانش مدون سر و کار دارد. کتابداری یعنی اطلاع رسانی، ارضای نیاز اطلاعاتی، به روز ساختن اطلاعات افراد و کسی که این کارها را ارائه می دهد کتابدار است.

انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی شاخه مرکزی کشور در بهار سال 1387 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل شد.

مفاد اساسنامه انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی شاخه مرکزی کشور

فصل1 . کلیات و اهداف:

 ماده1. پیشبرد و ارتقای سطح علمی دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی  

ماده2.  ترغیب و تشویق دانشجویان کلیه دانشگاه ها جهت مشارکت و همکاری در فعالیت های  علمی-پژوهشی  و آموزشی                                                                                                                                               

ماده 3. شناساندن اهمیت حرفه کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  و اعتلای جایگاه کتابداران در سطح جامعه دانشجویی

ماده4. تشویق دانشجویان جدید الورود و بالا بردن انگیزه آنها در زمینه کتابداری واطلاع رسانی  پزشکی                

ماده5 . تجلیل از دانشجویان محقق، پژوهشگر  و همچنین دانشجویان نمونه حوزه كتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ماده 6.  برگزاری سمینار ها، گردهمایی ها و بازدیدهای علمی _آموزشی و بر پایی نمایشگاه های مختلف

ماده 7.  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی  جهت به روز رسانی اطلاعات دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ماده 8 .  انتشار نشریات علمی و پژوهشی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به شکل چاپی و غیر چاپی    

ماده 9 .  همکاری با انجمن های علمی كتابداری و اطلاع رسانی شاخه های دیگر کشور و سایر سازمان های علمی آموزشی جهت پیشبرد اهداف مشترك  و ارائه خدمات به جامعه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی                                 

ماده 10.  شناسایی و معرفی فرصت های شغلی به دانشجویان                                                                  

ماده 11. تقویت روحیه مشارکت، رقابت، همکاری و فعالیت های گروهی دانشجویان و ارتباط با اساتید

ماده 12.  ارتقای فضای علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ماده 13.  برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی به همراه بازدیدهای علمی در سطح دانشگاه و فراتر از دانشگاه

ماده 14.  ایجاد محیط پژوهشی و انجام تحقیق و پژوهش توسط اعضاء و سایر

ماده 15.  حضور در همایش ها و جلسات انجمن های مرتبط با رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و ارائه گزارش از آنها برای تمام اعضای انجمن

ماده 16. همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی

 

فصل2.  ساختار تشکیلاتی:

ماده 1.  ارکان اساسی انجمن علمی دانشجویی كتابداری و اطلاع رسانی پزشکی شاخه مرکزی کشور شامل:                        

     الف. هیات مدیره

بند  1. هیات مدیره انجمن متشکل از ...... نفر عضو اصلی و ....... نفر عضو علی البدل بعلاوه دبیر و نائب دبیر می باشد.

 بند 2 . اعضا هیات مدیره لازم است به عضویت انجمن علمی کتابداری واطلاع رسانی پزشکی ایران در آمده باشند .                                                         

 بند 3 . عضویت در هیات مدیره افتخاری است .

 بند 4 . برای رسمیت یافتن جلسات هیات مدیره حضور حداقل 3/2 اعضا ضروری بوده و برنامه ها و مصوبات  آن نیز با حداقل همین تعداد آرا معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .                                                    

 بند 5 . در صورت تقاضای استعفا هر یک از اعضا هیات مدیره، این مورد باید بصورت مکتوب به هیات مدیره ابلاغ شده تا درمورد آن تصمیم نهایی اتخاذ شود.                                                                         

بند 6 .  درصورت موافقت با استعفا، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل عضو هیات مدیره خواهد بود .                                                                                   

بند 7 . هر یك از اعضای هیات مدیره مسولیت یكی از كمیته ها را بر عهده می گیرند.

بند 8. هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است  :                          

          1-9 . اداره کلیه امور انجمن طبق آیین نامه و مصوبات

          2-9 . سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب جهت پیشبرد اهداف                     

          3-9 . تدوین آیین نامه های مناسب جهت فعالیت کمیته های مختلف انجمن                     

          4-9 . برنامه ریزی جهت تشکیل مجمع عمومی و تنظیم برنامه های آن                            

           5-9 . انتخاب سرپرستان و کمیته ها و گروهها و تایید اعضای آنها                                  

             ب. دبیر و نائب دبیر

بند 1. وظایف دبیر و نائب دبیر

1 -1. شركت در جلسات هیئت مدیره

2-1. تایید كلیه مكاتبات انجمن  با مهر انجمن  و امضای دبیر

تبصره 1. نائب دبیر در صورت عدم حضور دبیر، از طرف او، حق امضا دارد.

3-1. ارتباط با مراكز مربوط به حوزه فعالیت های انجمن

4-1. ریاست جلسات هیات مدیره

     ج. مسئول دبیر خانه انجمن

        1- ثبت نامه های دریافت شده و صادره از انجمن

        2- حفظ، نگهداری، طبقه بندی و بایگانی تمامی اسناد، نامه  ها،  مدارک و  سوابق کاری انجمن

        3- ارجاع نامه ها به کمیته ها و بخش های مربوطه

    د. مسئول صورت جلسات انجمن

1- نوشتن صورتجلسات انجمن

2- تعیین مسئول پیگیری مصوبات و هدایت مباحث در هر جلسه


فصل3. کمیته ها

انجمن علمی دانشجویی كتابداری و اطلاع رسانی پزشکی شاخه مرکزی کشور دارای کمیته های زیر می باشد :

ماده1. کمیته آموزش

کمیته آموزش شامل بخش کارگاه ها و نشست های علمی-آموزشی می باشد.

           وظایف این کمیته عبارتند از :

1-1 .  برنامه ریزی و تلاش در جهت بالا بردن سطح علمی دانشجویان

2-1.  برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی مورد نیاز دانشجویان          

3-1 .  تهیه و انتشار انواع جزوه و بروشور های آموزشی زیر نظر هیات مدیره                            

4-1 .  معرفی منابع آزمون کارشناسی ارشد و تهیه فیش های خلاصه نویسی شده و انتشار این منابع به شکل چاپی و غیر چاپی

5-1.  نمایش  فیلم های آموزشی، علمی (با تایید هیات مدیره)

6-1.  برگزاری نشست های علمی – آموزشی برای دانشجویان كتابداری و اطلاع رسانی

7-1 .  ارائه برنامه های کمیته و گزارش عملکرد ماهیانه کمیته به دبیر انجمن

 ماده2. کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی

وظایف این کمیته عبارتند از :       

1-1 . ارتباط مستمر با سایر کمیته ها و همچنین با دبیر انجمن

2-1 . بررسی انتقادات و پیشنهادات اعضا در مورد روند فعالیت های انجمن   

3-1. تبلیغ و بازتاب عملکردها و فعالیت های انجمن در رسانه های جمعی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی

4-1. اطلاع رسانی زمان برگزاری جلسات به كلیه اعضای انجمن

5-1 . ارائه گزارش فعالیت های انجمن به سازمان ها و ارگان های مربوطه   

6-1 . آشنایی با مراکز اطلاع رسانی و ترتیب بازدید دانشجویان علاقه مند از آنها

7-1.  پذیرش عضویت دانشجویان در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران

ماده3. کمیته پژوهش

کمیته پژوهش شامل بخش سمینار ها و کنفرانس های دانشجویی و گروه ترجمه می باشد.

وظایف این کمیته عبارتند از :  

1-1.  معرفی اولویت های پژوهشی و اجرایی پروژه های تحقیقاتی درحوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی                 

2-1.   مدیریت هسته های علمی جهت انجام فعالیت های پژوهشی

3-1.  ارائه گزارش سمینار، سخنرانی و همایش های  حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی

4-1.   تشكیل شورای جهت ترجمه منابع مرتبط در زمینه کتابداری و ویراستاری ترجمه های دانشجویی             

5-1.   تشكیل گروهی از متخصصین برای ارزیابی منابع مرتبط با رشته

6-1.  کمک به پژوهشگران کتابدار برای تکمیل تحقیقات خود

7-1.   هماهنگی با انتشارات مربوطه جهت چاپ و تكثیر منابع ترجمه شده   

                                                                       دانلود فایل اساسنامه    

     شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات